Administrativní vazběMůžete sdílet své znalosti tím, že zlepší to podle doporučení odpovídajících projektů

Ve Francii, mají pravomoci správního zadržení, jako je péče o celní (srážkové cel)

Soulad s právem je zajištěna správním řádu. Administrativní zadržení umožňuje udržovat v uzavřené místo, cizinec, který je předmětem rozhodnutí o vyhoštění, až do jeho násilné odstranění