Frédéric Naim — daňový PrávníkBez ohledu na situace, že jste se setkali, nabízím vám první upozornění, bez povinnosti z vaší strany

Uvědomte si prosím, že tyto informace zůstanou důvěrné, a že jsem nesdílejí jej s nikým

Stejná pravidla uvážení, které se vztahují na vaše osobní informace, včetně informací týkajících se vaší daňové situaci a sociální.

Tyto informace chráněny profesním tajemstvím

Podle zákona»výpočetní a svobody»šestého ledna, upravený v roce, máte právo na přístup a opravu informace, které se vás týkají, které můžete uplatnit zasláním jednoduché mailem na naši firmu