Ředitelství pro administrativní Záležitosti — Islámská Organizace pro Vzdělávání, Vědu a Kulturu — ISESCOŘeditelství administrativní Záležitosti je zařízení odpovědné za zajištění řádného fungování v rámci generálního Ředitelství ISESCO, na administrativní úrovni, a mobilizovat všechny prostředky k tomu potřebné

Ředitelství administrativní Záležitosti zahrnuje následující Divize:-Divize lidských Zdrojů-Oddělení správní Služby-Divize Ústředí a Konferencí-public Relations Divize-Divize Dodávky, Zařízení, Inventář a Údržbu