Nezávislý lékařský Odborník, který pracuje jako lékařský odborník

Každá osoba trpí poškození její fyzické a nebo psychické, v důsledku úrazu nebo nemoci(y), a které musí, aby mohl být odškodněn, nebo uplatnit svá práva, musí být posouzena podle lékařské odbornosti. Každý rok, v Belgii, několik stovek tisíc lidí, kteří jsou oběťmi nehody, což má za následek zranění a po-účinky více či méně závažné: kromě toho, desítky tisíc pacientů jsou v poptávce, a to není vzácné, v nesouhlasu s lékařskou a sociální instituce (Vzájemné pojištění INAMI, Služby osoby se Zdravotním postižením, Nemocí z Povolání Fond, Fondy Zdravotních Nehod). Stručně řečeno, jakékoliv obětí nehody nebo nemoci, která chce prosadit své právo